Disclaimer

Wij besteden er de uiterste zorg aan om bezoekers van CheersTheApp voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. CheersTheApp B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen. Ook geeft CheersTheApp B.V. geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij CheersTheApp B.V.

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf van CheersTheApp B.V. de informatie op deze site te reproduceren anders dan voor eigen gebruik, openbaar te maken, te verzenden, te verkopen of op andere wijze over te dragen aan derden.

Algemene Voorwaarden CheersTheApp B.V. zijn van toepassing voor website(s) en app(s) van CheersTheApp.com. Deze Algemene voorwaarden zijn te lezen op deze website, kunnen worden gedownload of worden op verzoek kosteloos aan u verstrekt.