Privacy beleid CheersTheApp B.V.

Het pricaybeleid van CheersTheApp B.V. geeft duidelijkheid over hoe wij omgaan met (digitale) (data)gegevens die worden uitgewisseld als u op ons informatieplatform informatie plaatst, onze app(s) downloadt en wanneer u deze app(s) gebruikt en/of onze website(s) bezoekt. Hiermee maakt u gebruiken van onze Diensten. Onder Diensten verstaan we alle informatieverstrekking en boodschappen (Content) die van en via onze app(s) en/of website(s) en/of andere kanalen met u worden gedeeld.

Als u gebruikt maakt van onze Diensten bent u ervan bewust en stemt u in met het feit dat wij een informatieplatform openstellen waarmee wij u Content leveren. Deze Content bestaat onder andere (maar niet uitsluitend) uit informatie over locatie van ondernemers, tijd en data van activiteiten en informatie die hiermee samenhangt. U begrijpt dit en stemt ermee in dat CheersTheApp B.V. de gegevens die bij het openstellen en gebruik van platform worden uitgewisseld van en naar de gebruiker van de app, kunnen worden verzameld en gebruikt voor bepaalde doeleinden als hieronder omschreven.

Het Privacy Beleid van CheersTheApp B.V. is van toepassing op alle bezoekers van onze site(s), gebruikers van onze app(s) en anderen die gebruik maken van onze Service.

 

1. Welke informatie verzamelt CheersTheApp B.V.?
Met informatie verwijzen we naar de gegevens zoals is beschreven in de eerste alinea van dit Privacy Beleid.

– Informatie die wij rechtstreeks van u ontvangen of aan u sturen, dit is informatie wanneer de ondernemer zijn locatie aanmeldt of wanneer u ons een mail stuurt of wij uw mail beantwoorden
– Als u gebruik maakt van onze Diensten, kan CheersTheApp B.V. cookies en soortgelijke technologieën inzetten, deze geven inzicht in gebruik van het informatieplatvorm.
– (Informatie over) Logbestanden; Als u Content download, onze app(s) gebruikt en/of onze website(s) bezoekt, genereert uw browser automatisch logbestanden. Ook zullen onze servers informatie opslaan zoals het aantal bezoeken op de (verschillende pagina’s van de) website(s), hoe vaak u via onze app(s) linkt naar platformen van derden-partijen, welke events u aan- en uit klikt en welke informatie u bekijkt, vanaf welk IP-adres en type browser u onze website(s) bezoekt en/of onze app(s) gebruikt.
– Metadata zijn gegevens over de Content. Hiermee is inzichtelijk wie informatie (Content) heeft geplaatst in de (backend van de) app(s) en/of op de website. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het vullen van een Gastenboek op een website.

 

2. Hoe wordt deze informatie dan opgeslagen?
CheersTheApp B.V. bepaalt de locatie van de opslag. Dit kan zijn in en/of buiten Nederland. De keuze van de plaats van opslag wordt bepaald door de vestigingsplaats van de Service Provider en/of andere derden partijen die CheersTheApp B.V. (mede) faciliteren, ondersteunen bij het leveren van Diensten.

 

3. Hoe lang wordt de informatie bewaard?
Informatie wordt gedurende een redelijke termijn voor back-up, archivering en / of audit doeleinden bewaard.

 

4. Wat wordt er met de informatie gedaan?
Verzamelde en opgeslagen informatie gebruiken wij onder meer om onze Diensten gebruikersvriendelijk(er) te maken. Zo kunt u, wanneer u bijvoorbeeld onze app(s) afsluit en later de app(s) weer opent, verder gaan waar u was gebleven.

Ook kunnen we deze informatie gebruiken om vast te stellen welke functionaliteiten of wijzigingen in onze app(s) wenselijk zijn of welke Content moet worden aangepast, toegevoegd of worden gewijzigd. Door de informatie te analyseren kunnen we meten hoe (vaak) onze Diensten worden geraadpleegd en naar welke Content wanneer wordt gezocht. Zo kunnen we vaststellen óf en in hoeverre onze Content en Diensten voldoen aan de informatiebehoefte van de gebruikers van onze app(s) en/of de bezoekers van onze site(s). We vinden het belangrijk om te meten en te weten wat (de toe- of afname van) het aantal gebruikers en bezoekers is. Zo kunnen we bijvoorbeeld monitoren of de (verwerkings)capaciteit en snelheid van onze servers en systemen passend is bij het gebruik van onze app(s) en/of bezoek van onze website(s).

Als laatste maar niet het minst onbelangrijke hebben we de informatie nodig om vast te stellen of er verstoringen zijn (geweest), of dat bijvoorbeeld sommige pagina’s van de website(s) niet goed laden of dat er functionaliteiten niet naar behoren werken.

 

5. Deelt CheersTheApp B.V. informatie met derden?
Informatie over uw gebruik van onze app(s) of bezoek aan onze website(s) zal niet zonder uw toestemming worden gedeeld met of verkocht worden aan derden partijen, uitgezonderd de derden partijen én in situaties als hieronder vermeld. Onder derden partijen verstaan we ondernemingen die geen deel uit maken van de groep ondernemingen waar CheersTheApp B.V. onderdeel van is. Als u meer informatie over deze groep ondernemingen wenst, kunt u eenvoudig informatie opvragen bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam of ons een mail sturen. Indien we informatie delen binnen de groep ondernemingen, zal dit met dezelfde insteek zijn als CheersTheApp B.V. hanteert in dit Privacy Beleid.

Eventueel kan CheersTheApp B.V. ervoor kiezen om informatie te delen met derden partijen, dit zal uitsluitend plaats kunnen vinden aan partijen die CheersTheApp B.V. faciliteren/ondersteunen in het aanbieden van de diensten van CheersTheApp B.V. Slechts de informatie die noodzakelijk wordt geacht om het aanbieden van Diensten en het verbeteren/wijzigen hiervan, wordt gedeeld met derden partijen. Onder vertrouwelijke en redelijke voorwaarden bestaat de mogelijkheid dat deze derden partijen (tijdelijk) rechtstreeks toegang hebben tot de informatie als hierboven beschreven.

 

6. Wat gebeurt er met de verzamelde en opgeslagen informatie bij eventuele verkoop, overname, fusie of beëindiging van bedrijfsactiviteiten van CheersTheApp B.V.?
In bovengenoemde situaties kan informatie welke op u betrekking heeft zoals uw e-mailadres, bestaande Content en alle andere informatie worden verkocht of overgedragen. De richtlijnen in dit Privacy Beleid moeten door de eventuele nieuwe eigenaar van de informatie worden gerespecteerd en overgenomen.

 

7. Reageren op juridische verzoeken en het voorkomen van schade.
We kunnen toegang verschaffen tot, en het bewaren en delen van uw informatie op wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding), indien CheersTheApp B.V. in goed vertrouwen van mening is dat de wet van ons vereist van om dit te doen. Dit houdt in dat we onder meer kunnen reageren op juridische verzoeken van jurisdicties buiten Nederland waar het betreffend verzoek in dat rechtsgebied door de wet is vereist; gebruikers in dit rechtsgebied beïnvloedt en in overeenstemming is met internationaal erkende normen. CheersTheApp B.V. en/of derden partijen en/of partijen in de groep ondernemingen waar CheersTheApp B.V. deel van uitmaakt, kunnen informatie inclusief persoonlijke informatie die wij verzamelen, overdragen over de grenzen van en naar uw land, rechtsgebieden van andere landen of jurisdicties over de hele wereld. Als u zich bevindt in de Europese Unie, gelieve in acht te nemen dat we informatie kunnen overdragen, inclusief persoonlijke gegevens, naar een land en rechtsgebied dat niet dezelfde bescherming van gegevens biedt als in uw eigen rechtsgebied.

CheersTheApp B.V. zal zelf de toegang verschaffen tot (en het bewaren en delen van) informatie wanneer we menen dat het noodzakelijk is om frauduleuze en andere illegale activiteiten op te sporen, te stoppen of te voorkomen of om onszelf, u en anderen, onder meer als onderdeel van een eventueel onderzoek, te beschermen. Informatie die we over u ontvangen kan worden verzameld, verwerkt en bewaard voor een langere periode als het een onderdeel is van een juridisch verzoek of wettelijke verplichting, zoals een overheidsonderzoek.

Vanaf het eerste moment dat u gebruik maakt van onze Diensten, geeft u toestemming voor de eventuele overdracht van informatie van en naar Nederland of een ander land door CheersTheApp B.V. en/of derden partijen en/of partijen in de groep ondernemingen waar CheersTheApp B.V. deel van uitmaakt met inachtneming van en instemmend met dit Privacy Beleid.

CheersTheApp B.V. neemt door ons vastgestelde noodzakelijke maatregelen om ervoor zorg te dragen dat persoonlijke (inlog)gegevens beveiligd zijn en blijven. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie die tussen u en ons informatieplatvorm wordt uitgewisseld, niet kan worden benaderd, openbaar kan wordt gemaakt, verwijderd of kan worden vernietigd. U bent zelf verantwoordelijk voor een beveiligde en beschermde toegang voor het uitwisselen van informatie van en naar de app(s) en/of website(s) van CheersTheApp B.V. en de geheimhouding van uw unieke wachtwoord en accountinformatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacyinstellingen of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie of informatieplatvorm.

 

8. Websites en diensten van derden partijen.
CheersTheApp B.V. is niet verantwoordelijk voor handelingen van websites of diensten van derden partijen verbonden naar of van onze Diensten. Dit houdt in dat ons Privacy Beleid niet van toepassing is op die websites of diensten.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van ons Privacy Beleid. U kunt ons altijd mailen via info@cheerstheapp.com